Neztrácej čas ve frontách,
KUP TO HNED!
Innovation Heroes Vol. IV – Jak se inovuje udržitelnost
22. březen 09:30

Innovation Heroes Vol. IV – Jak se inovuje udržitelnost

diskuse, interaktivní přednáška, inovace
Prodej ukončen
0 Kč

Zajímá vás, jak se inovuje ekologická udržitelnost? Jaké technologie dnes představují hlavní zbraň v boji proti klimatickým změnám? Co může a musí společnost udělat, aby dokázala předat planetu dalším generacím v přijatelném stavu?  

Pak přijďte na diskusní setkání, kde se budeme ptát našich hostů, jak vznikají udržitelné inovace a inovace bojující proti klimatickým změnám.

Vstup je zdarma.

Kdy a kde?

Diskuse proběhne 22. 3. od 9:30 v prostorách Podnikatelského a inovačního centra hl. města Prahy (Jungmannova 35/29, Praha 1).

Moderuje:

– Tomáš Studeník – ředitel Insane Business Ideas

Hosté:

Profesor Vladimír Kočí – Vladimír vystudoval obor Technologie vody a prostředí na Fakultě technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha. V letech 1999-2021 působil na Ústavu chemie ochrany prostředí, kde se věnoval ekotoxikologii a pasivním metodám vzorkování různých složek životního prostředí. Zájem o komplexní přístupy k hodnocení antropogenní environmentální zátěže ho přivedl k metodě posuzování životního cyklu, kterou se aktivně zabývá od roku 2005. V současné době působí na Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie FTOP Praha. Ve své odborné i pedagogické činnosti rozvíjí mezioborovou spolupráci. Předmět Produktová ekologie, který na VŠCHT Praha zavedl, přednáší rovněž na Fakultě architektury ČVUT v Praze, Přírodovědecké fakultě UK a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. V letech 2014–2022 zastával funkci děkana Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha.

– Zuzana Holá – Ředitelka korporátní komunikace a udržitelného podnikání ve Vodafone Czech Republic, ředitelka Nadace Vodafone. Vedle korporátní komunikace má na starosti koordinaci a řízení udržitelnosti ve Vodafonu včetně reportingu. Vede zároveň Nadaci Vodafone, která  podporuje technologie s pozitivním společenským dopadem. Před nástupem do Vodafonu řídila pět let komunikaci a udržitelnost na obdobné pozici v obchodním řetězci Lidl Česká republika, ještě předtím pracovala ve vydavatelství MAFRA. Vystudovala germanistiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a Německou literaturu a historii na FernUniversität v německém Hagenu.  

– Veronika Doubnerová – Veronika kombinuje pracovní zkušenosti z veřejné správy, nevládních organizací a soukromého sektoru v oblasti podpory udržitelnosti. Nedávno působila jako manažerka udržitelnosti v největší české profesionální platformě pro udržitelné podnikání, kde se věnovala tématům jako cirkulární ekonomika, předcházení plýtvání potravinami a nefinanční reporting. Dále také pracovala na Strategii Prahy k cirkulární ekonomice do roku 2030 pod křídly Pražského inovačního institutu. Jejím osobním zájmem je také role místních komunit (jednu založila na Praze 10) při budování udržitelných a cirkulárních měst.

Více informací naleznete na webových stránkách www.inno-heroes.eu